Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
प. पू. श्री. देवेंद्रनाथ महाराज उर्फ श्री विजयकुमार सखाराम सुळे हे या कलियुगातील एक महान नाथपंथी सिध्‍द योगी होते. साधी रहाणी व उच्च विचारसरणी असलेले देवेंद्रनाथ महाराज हे व्यवसायाने वास्तूविशारद होते.

नाथ कार्य
नवध्यान योग
नवनाथ पोथीचे पारायण
गुरूमंत्र

 

  नाथमठांचे पत्ते:

• श्री राघवेन्द्र स्वामी मंदिर, बोल्हेगाव, नगर-मनमाड रोड, अहमदनगर (दूरध्वनी: ९५२४१/२७७७७७५)

देवेन्द्र को-ऑप-हाऊसिंग सोसायटी, मनिषा नगर, कळवा (ठाणे) - ४००६०५ (दूरध्वनी: ९५२२/२५३७७२५६/२५३९१२५७)

श्री. भाऊसाहेब आढव, २०७ए/२, पारिजात बन, चिंचवड स्टेशनज (दूरध्वनी: ९५२४२/८२४४००८)

श्री देवेन्द्रनाथ आश्रम मढी, ता. पाथार्डी, जि. अ’नगर (दूरध्वनी: ९५२४२/८२४४००८)

श्री. प्रशांत चिंचोलकर, १८ मंगळवार पेठ, खड्डा गॅरेज, पुणे-४११०११. (मो. ९८८१४९४०१८/९३७०३८५५८५)

 
सिध्‍द श्री देवेंद्रनाथ
नाथ कार्य
श्री नवनाथ पोथीचे पारायण
नवध्यान योग
साधना मार्गाची माहिती
गुरुमंत्र
Copyright 2011 © Aditya Deshmukh. All Rights Reserved. Website designed & developed by Manomay Informatics